Categories
Akutfolket

Travlhed er ikke en formildende omstændighed

Der ligger brev i min e-boks fra styrelsen for patientklager.

På vej til akutafdelingen hører jeg P1 morgen. En læge er dømt for sin håndtering af en dreng med meningitis. Drengen døde. Lægen fik en bøde.

Jeg kan huske en travl vagt.

Der var en patient jeg sendte hjem, som døde umiddelbart derefter.

I lang tid stolede jeg ikke på mine egne vurderinger. Jeg bestilte ekstraundersøgelser på de fleste. Havde svært ved at træffe beslutninger. Jeg kunne ikke sove om natten. Hjertebanken før jeg mødte på vagt. Patienten var død. Jeg kontaktede pårørende og fortalte om forløbet. Der kom ingen klage. Den interne undersøgelse afgjorde, at jeg nok havde handlet korrekt. Men patienten var jo død. Min vurdering utilstrækkelig. Til dato ved jeg ikke om hun havde været i live, hvis min vurdering havde været anderledes.

Styrelsen for patientklager mener ikke, at travlhed er en formildende omstændighed hvis vi tager fejl. Når vi tager fejl.

Gad vide om de har stået i en akutmodtagelse. Gad vide om de kender akutafdelingernes vilkår.

COVID19 tiden er en risikosport. Alle dem der mistænkes for COVID19 undersøges. På samlebånd. Alle andre undersøges også.

På samlebånd.

Vi ved at det er farligt hvis der kommer for mange ind i en hospitalsafdeling på en gang. Crowding. Covid19 eller ikke; Mange simultane opgaver, øger risikoen for fejl.

COVID19 giver et ekstra twist på det.

Hvis man opkoncentrerer smitte på det lille lukkede område, der er en akutafdeling, øges smitterisikoen. Farligt for de patienter der ikke er smittede. Farligt for akutfolket.

Crowding.

Vi skal sørge for at de rigtige – og kun de rigtige, kommer ind på akutafdelingen. Portlægerne. De er nødt til at afvise patienter, de ikke mener er syge nok til indlæggelse.

Vi ved ikke hvem der er smittede.

Nogle dage tager det mere end et døgn at få svar på COVID19 prøverne. Patienterne kan i mellemtiden hobe sig op. Crowding. De skal ikke videre ind i sygehuset uden afklaring. Vi vil helst kun have en patient af gangen på en stue. Flere patienter på samme stue er en risiko. For patienterne og for akutfolket. For meget virus på for lidt plads.

Flaskehalsproblematikker

I ambulanceporten vurderer vi stadigvæk patienter. Almen praksis har stadigvæk ikke fået værnemidler. De kan stadigvæk ikke se sine infektionspatienter. Patienterne kommer i bølger. Syge mellem ikke så syge. COVID19 mistænkte og alle de andre.

Det går stærkt.

Lægerne i porten skal sikre at kun de rigtige kommer ind. Undgå crowding. For patienternes skyld, og for akutfolkets. De risikerer at tage fejl. Især når det skal går stærkt. Vi har sat tærsklen for at blive indlagt lavt. Mindsker risikoen for fejl, øger risikoen for crowding. Øger risikoen for smitte.

Travlhed er ikke en formildende omstændighed.

Nytter det at straffe fejltagelser?

Jeg skal have snakket med de unge læger om at stå i et job, hvor man skal tage ansvar for andres liv og helbred. Hvor man kommer til at lave fejl. Hvor man straffer sig selv. Hvor man kan blive straffet. Dømt ved en domstol.

De rammer jeg laver, definerer akutfolkets risiko for at lave fejl. For at få klager. For at blive straffet.

I min e-boks ligger brevet. Jeg ved godt hvad det handler om. Jeg lavede en fejlvurdering for et halvt års tid siden. Patienten fik en lindrende behandling udsat over en måned, fordi hverken jeg, eller den henvisende praktiserende læge, fangede problemet.

Vi har begge modtaget brev i e-boks.

Jeg lavede en fejlvurdering.

Patienten fik en måned med unødvendige smerter.

Det var før COVID19. Der var også travlt.

Først og fremmest vil vi ikke gøre skade. Vi går på arbejde for at hjælpe. Altid trøste, ofte lindre af og til helbrede.

Men vi må ikke lave fejl.

Patienten jeg fejlvurderede, har ikke lyst til dialog. Klagen ligger kun på skrift. Ingen mulighed for at forklare, ingen mulighed for at se patienten i øjnene og fortælle hvor ked jeg er af at jeg ikke var god nok. Jeg forstår vreden og behovet for at blive hørt.

Der var travlt.

Travlhed er ikke en formildende omstændighed.

Jeg er bange for hvad COVID19 gør ved akutfolket. Der er risiko for, at komme til at fokusere på det forkerte. Det er svært at undersøge når man er iklædt en rumdragt. Det er vanskeligt at være omsorgsfuld på 2 meters afstand. Dilemmaet mellem at undgå crowding, øge smitterisikoen og lave for overfladiske undersøgelser

Patienterne i porten er særligt udsatte. Portlægerne er særligt udsatte. Vi har dagligt fokus på problemet. Bekymringen er der hele tiden. Forsøget på at optimere rammerne. Forsøger at finde balancen.

Reducere risikoen for at lave fejl. Undgå crowding.

Travlhed er ikke en formildende faktor. Heller ikke når vi dømmer os selv. Heller ikke når jeg dømmer mig selv.

Jeg må have åbnet min e-boks.